VÅRA VILLKOR

Vi på Massagepistol.se älskar våra kunder och är stolta över det arbete vi gör.  Vi är också noggranna med att informera om våra villkor för handel via vår hemsida för att ni ska känna er säkra att handla från oss. 

På den här sidan kan du bland annat läsa om hur vi hanterar dina personuppgifter för att slutföra din order samt vad som gäller för returer och ångerrätt. 

Vill du kontakta oss så gör du det enklast via vårt kontaktformulär.

Säkerhet

Vi följer Personuppgiftslagen (PUL). När du, som är privatperson anger dina uppgifter, godkänner du också att vi lagrar och använder dina personuppgifter i vår verksamhet för att på bästa sätt kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig. Vi skyddar dina uppgifter enligt PUL, och du har rätt att få ta del av uppgifterna samt att få dessa raderade om du så önskar. I så fall gör du det enklast genom att kontakta oss genom vårt kontaktformulär.  

 

Allmänt

För dig som är privatperson gäller Distansavtalslagen (se nedan angående ångerrätt) samt Konsumentköplagen, som har strikta bestämmelser, vilket innebär att lagen gäller, trots att du har avtalat om något annat. För företag, inklusive enskilda näringsidkare, gäller Köplagen, som är dispositiv, vilket innebär att avtal mellan företag gäller i första hand före lagen. Skulle något villkor befinnas ogiltigt enligt vad som gäller enligt svensk eller EU rätt ska detta inte innebära att köpevillkoren i sin helhet blir ogiltiga utan det ogiltiga villkoret ska i så fall ersättas med likvärdig lagenlig text.

 

Din integritet

Främst behandlar vi de personuppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in från dig när du använder våra digitala plattformar massagepistol.se. Vi kan också komma att samla in personuppgifter från tredje part.

 

Vi samlar in och behandlar personuppgifter som du lämnar till oss, t.ex. i samband med att du fyller i webbformulär, deltar i undersökningar och/eller tester, utvärderingar, kommunicerar med kundtjänst eller på annat sätt ger oss feedback.

 

När du använder våra tjänster registrerar vi information om din användning. När du besöker massagepistol.se och relaterade digitala applikationer samlar vi in viss anonymiserad data om din användning. Denna information omfattar bland annat vilka sidor på webbplatsen du besöker, vilka artiklar du läser och vilka produkter du tittar på. Vi använder oss exempelvis av leverantörer som Google, Hotjar och Wix för att registrera informationen. De uppgifter som vi inhämtar om dig använder vi i syfte att förbättra din användarupplevelse och för att kunna rikta och anpassa erbjudanden till just dig.

 

Prenumeration

Som prenumerant på vårt nyhetsbrev nås du av våra redaktionella utskick, information om våra produkter, information från våra samarbetspartners, förfrågningar om deltagande i undersökningar samt att du kan komma tillfrågas att lämna omdömen om oss eller våra produkter via tredje part.

 

Massagepistol.se nyhetsbrev är en gratistjänst som levereras till dig som prenumerant via e-post. Du kan närsomhelst kontakta oss och be att få bli bortplockad från våra utskickslistor.

 

Betalning & Leverans

När du lagt varor i varukorgen och går till kassan, framgår vilket betalningssätt som gäller, om priserna är inklusive eller exklusive moms samt vilken momssats som i givet fall gäller. Leverans kommer att ske inom 1-7 arbetsdagar såvida det inte framgår vid beställningen att leveranstiden är längre.

Utöver priset tillkommer inga extra kostnader. Dessa finns i så fall angivna i webbutikens kassa. Normalt tillkommer inga ytterligare avgifter, men om så är fallet vill det klart framgå under beställningsprocessen.

I webbutiken kan varor eventuellt vara markerade med leveransindikering. Vi förbehåller oss rätten att stryka varor från din order vid eventuellt saknad vara, med prisavdrag för densamma. Önskar du beställa annan, likvärd vara, är detta att betrakta som en ny order. Om du önskar avbeställa en vara på grund av dröjsmål med leveransen, är detta möjligt att göra fram till dess att varan effektuerats, det vill säga från det att faktura eller frakthandling har skapats. Delleveranser sker endast på din begäran och medför ytterligare fraktkostnad för dig.

När du gör din beställning framgår det i kassan vilket leveranssätt, som gäller. Det är ditt ansvar att se till att adressen, som du angett vid beställningstillfället, är korrekt. Leverans sker endast inom Sverige, om inte annat anges.

I kassan när du har knappat in dina kortuppgifter och klickat på fortsätt/genomför beställning så debiteras kortet direkt. 

När du genomfört ett köp godkänner du att du kan komma tillfrågas att lämna omdömen om oss eller våra produkter i efterhand via tredje part.

 

Ej uthämtad försändelse

Det är ditt ansvar att lösa ut försändelsen på utlämningsplatsen inom den tid som står angivet på avin. Om du inte kan ta emot paketet vid leverans, eller inte hämtar ut ditt paket på utlämningsplatsen, skickas det tillbaka till oss, och vi kan då komma att debitera dig en skälig summa för frakt- och administrativa kostnader. Betalas inte denna kostnad, lämnas kravet till inkasso.

 

Ändring av beställning

Du kan göra ändringar i din beställning av lagerförda varor fram till dess att beställningen har effektuerats. Om ändringen godkänns kommer eventuella prisdifferenser att regleras enligt det pris, som gäller vid ändringstidpunkten. Privatpersoner har ångerrätt, se under rubriken ”Ångerrätt”.

 

Avbeställning

En avbeställning är inte giltig förrän du mottagit bekräftelse från oss. Du kan avbeställa din order utan kostnad för dig fram till dess att beställningen har effektuerats. Efter denna tidpunkt är du, som beställt till ditt företag, skyldig att ta emot leveransen. Privatpersoner har ångerrätt, se under rubriken ”Ångerrätt”. Företag som avbeställer en specialtillverkad vara måste betala ersättning för kostnader fram till avbeställningen samt för utebliven vinst.

 

Ångerrätt

Som privatperson har du enligt Distansavtalslagen rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar. Vi erbjuder dig istället hela 45 dagar för att undersöka varornas egenskaper och funktion. Du har dock inte ångerrätt för varor som tillverkats enligt dina anvisningar eller som annars har fått en tydlig personlig prägel.​ Du får kontrollera en vara på samma sätt som i en fysisk butik men om varan har använts eller hanterats oförsiktigt, så att den inte längre kan säljas som ny, blir du skyldig att ersätta butiken för varans värdeminskning.​

För att kunna fastställa en varas egenskaper eller funktion måste du i visa fall bryta förpackningen, som i så fall ska öppnas så varsamt som möjligt och återsänds tillsammans med varan. Observera att du inte kan ångra köpet av en vara med bruten försegling/teknisk plombering.

Ångerfristen börjar löpa den dag du mottagit varan. Om du beställt flera varor eller varan du beställt består av flera delar, börjar ångerfristen löpa när du mottagit sista varan respektive den sista delen av varan. Om du ångrar köpet måste varan återlämnas oanvänd, i oskadat skick och med obruten förpackning/försegling/teknisk plombering.

Om du vill utnyttja din ångerrätt ska du följa instruktionerna på sidan ”Reklamation och retur”. Du kommer utan dröjsmål att få en bekräftelse på att vi mottagit ditt meddelande, varefter vi tar ställning till, om du uppfyller de förutsättningar som krävs för att kunna tillämpa ångerrätten. Du kommer därefter att motta ett svar via e-post från oss, i givet fall med information om hur du ska skicka tillbaka varan.

Efter mottagandet av den återsända varan kommer köpesumman att återbetalas till dig inom 14 dagar räknat från dagen då vi mottog din vara i retur.

 

Reklamation & Återköp

Om du som är privatperson mottagit en skadad produkt, eller om vi skickat fel vara, måste du reklamera varan snarast och senast inom 2 månader från att du upptäckte eller borde ha upptäckt felet. Reklamationstiden är som mest 3 år beroende på varans beskaffenhet samt eventuell garantiutfästelse. Om du som är företagare mottagit en skadad produkt, eller om vi skickat fel vara, ska du reklamera snarast efter att du tog emot varan.​

Det gäller för såväl privatpersoner som företag, att den skadade respektive felaktigt skickade varan ska återsändas i likadan förpackning och med samma transportföretag, som när den mottogs, tillsammans med en utförlig beskrivning av felet. ​

 

Force Majeure

Båda parter ska vara befriade från fullgörande av avtalet om fullgörandet förhindras eller väsentligen försvåras av omständighet som part inte rimligen kunnat råda över eller förutse.

 

Följande och liknande omständigheter skall anses utgöra befrielsegrunder där de hindrar eller försvårar avtalets fullföljande: eldsvåda, krig, mobilisering, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, allmän varuknapphet, knapphet på transportmedel, strejk, lockout, elavbrott, inskränkningar i form av drivkraft samt fel i eller försening av leveranser från underleverantörer som har sin grund i sådan omständighet som avses i denna punkt eller andra omständigheter som part ej kan råda över, som antingen hindrar eller försvårar parts fullgörande i sådan grad, att det ej kan ske annat än till onormalt hög kostnad.

 

Tvist

Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) tillhandahåller ett kostnadsfritt förfarande, som privatpersoner kan utnyttja i tillfälle av tvist. Vi har som policy att alltid följa ARN:s rekommendationer. Tvist mellan företag avgörs av allmän domstol.

 

Bolagsuppgifter

Massagepistol.se ägs och drivs av representanter från The Nordic Company Sweden AB (org. 5591290720).

Kontaktuppgifter

Kundservice: Happiness@massagepistol.se

Marknad: Marknad@massagepistol.se
Fakturor/ekonomi: Ekonomi@massagepistol.se