Bindväv kallas det nät som håller ihop hela din kropp.

Bindväven arbetar i relation till kroppen och ger den stadga och styvhet för att kroppen ska hålla ihop. Bindväv formas efter hur vi rör oss, och därför försämras vigheten ju äldre vi blir då de flesta av oss också rör sig mindre. 

Oändligt

Bindväven är en oändligt komplicerad struktur.

Bindväven är levande som ett organ och bygger oändligt komplicerade mönster för att hålla ihop kroppens olika delar. För god rörlighet behöver bindväven vara mjuk och flexibel, inte tight och orörlig. 

4 grundstenar

för god hälsa i kroppens mjuka vävnader:

01

BALANS

02

RÖRLIGHET

03

KOORDINATION

04

STABILITET

BALANS

Både elitatleter och privatpersoner har ett behov av balans i kroppen. 

Rörlighet

Koordination

Stabilitet