Minska smittspridningen av Covid19 - vad gäller vid massage?

Bästa besökare, kund och medmänniska. Vi alla står inför en stor kris i vårt samhälle, en pandemi som påverkar oss alla oavsett ålder, kön eller plats i livet. Som ledare för organisationen och tillhörande kanaler så vill jag öppet lämna mina ödmjukaste rekommendationer för den situation vi alla står inför.

Nedan hittar du de allmänna råd från WHO för att minska smittspridningen. Förutom detta så rekommenderar vi på massagepistol att inte att massera andra än dig själv med massagepistolen under denna tid med anledning till att massage innebär närkontakt med andra människor. Om du mot förmodan kommer massera andra så rekommenderar vi starkt att använda desinfektionsmedel för att torka av dina händer och din massageutrustning mellan varje massage. Samt att i bästa mån hålla ett så gott avstånd som möjligt mellan dig och den som får massagen.


Tvätta händerna regelbundet

Rengör händerna regelbundet och noggrant med en alkoholbaserad tvål eller tvätta dem med tvål och vatten. Varför? Tvättar du händerna med tvål och vatten och använder alkoholbaserad desinfektionsmedel så dödar du virus som finns på dina händer.


Håll avstånd på minst 1 meter

Håll minst 1 meters avstånd mellan dig själv och alla som hostar eller nyser. Varför? När någon hostar eller nyser sprayar de små vätskedroppar från näsan eller munnen som kan innehålla virus. Om du är för nära kan du andas in dropparna, inklusive COVID-19-viruset om personen som hostar har sjukdomen.


Undvik att röra ögon, näsa och mun Varför? Händerna berör många ytor och kan plocka upp virus. När händerna är förorenade kan överföring av viruset ske till dina ögon, näsa eller mun. Därifrån kan viruset komma in i kroppen och göra dig sjuk.


Öva andningshygien Se till att du och människorna omkring dig följer god andningshygien. Detta innebär att du täcker din mun och näsa med din böjda armbåge eller vävnad när du hostar eller nyser. Kassera sedan den använda vävnaden omedelbart. Varför? Droppar sprider virus. Genom att följa god andningshygien skyddar du människorna runt dig från virus som förkylning, influensa och COVID-19.


Om du har feber, hosta och andningssvårigheter, sök tidigt medicinsk vård Stanna hemma om du känner dig dålig. Om du har feber, hosta och andningssvårigheter, kontakta läkare och ring i förväg. Följ anvisningarna från din lokala hälsomyndighet. Varför? Nationella och lokala myndigheter kommer att ha den mest uppdaterade informationen om situationen i ditt område. Om du ringer i förväg kan din vårdgivare snabbt leda dig till rätt vårdinrättning. Detta kommer också att skydda dig och hjälpa till att förhindra spridning av virus och andra infektioner.


Håll dig informerad och följ råd från din vårdgivare Håll dig informerad om den senaste utvecklingen om COVID-19. Följ råd från din vårdgivare, din nationella och lokala folkhälsomyndighet eller din arbetsgivare om hur du skyddar dig själv och andra från COVID-19. Varför? Nationella och lokala myndigheter kommer att ha den mest uppdaterade informationen om COVID-19 sprider sig i ditt område. De är bäst lämpade att ge råd om vad människor i ditt område bör göra för att skydda sig.


För mer information och källa för följande råd, besök https://www.who.int/. Bästa hälsning och må vi nå vändpunkten för smittspridningen tillsammans,

Leonard och gänget på massagepistol.se